Informatie

Met welke vraag kun je bij BioTrain terecht?

Voor psychosociale begeleiding, coaching, counseling, energie- en stressmanagement en biofeedback- en ontspanningstraining bij volwassenen en jongeren. Om weer grip te krijgen en je zelfregie te versterken. Bij klachten of problemen, zoals:

 • stress-gerelateerde aandoeningen, zoals: overspannenheid, overbelasting, angst, depressie, burn-out
 • chronische vermoeidheid (CVS), slaapproblemen, pijnklachten
 • bruxisme: kaakklemmen & tandenknarsen; angst voor tandartsbehandeling
 • hoofdpijnklachten: migraine & spanningshoofdpijn
 • hoge bloeddruk en hartritmestoornissen (door spanning)
 • overmatig zweten, hyperhydrosis
 • ziekte van Raynaud, koude handen en voeten
 • dysfunctioneel ademhalen, hyperventilatie, COPD
 • nek, – schouder, – en armklachten (RSI, CANS)
 • moeilijk kunnen ontspannen
 • faalangst, examenvrees
 • concentratieproblemen, vergeetachtigheid
 • overprikkeling, hooggevoeligheid (ook bij AD(H)D en ASS)
 • Post-COVID en langdurig herstel
 • vage klachten zonder duidelijke oorzaak, zoals: duizeligheid, hartkloppingen, benauwdheid, oorsuizen, buikklachten
 • overgangsklachten
 • obesitas
 • fibromyalgie
 • IBD (https://www.crohn-colitis.nl/over-crohn-colitis/animaties-over-ibd/)
 • disbalans werk-privé, bij moeilijke fases in het leven (zoals ziekte, werkeloosheid, reorganisatie op het werk, mantelzorg).
 • post-COVID klachten (zie ook https://lvpw.nl/psychosociale-hulp-bij-long-covid/)
 • problemen met re-integratie naar werk

BioTrain is gespecialiseerd in stress en burn-out. De biofeedbackmethode geeft bewustwording en inzicht, bij klachten als overbelasting, burn-out, hoofdpijn en kaakklemmen. Bij aanmelding wordt gekeken of de biofeedbackmethode geïndiceerd is om in de begeleiding te worden opgenomen.

Er wordt gewerkt met verschillende (evidence en practice based) methodieken en interventies uit de psychologie en coaching & counseling, waarbij breed wordt gekeken naar gedrag.

Het biopsychosociaal model en Positieve Gezondheid zijn daarbij de belangrijkste modellen om te kijken naar energie en balans in brede zin. De werkwijze van BioTrain sluit goed aan bij de reguliere gezondheidszorg, via huisartsen, POH en Arbodiensten.

De toepassingen en interventies liggen op het vlak van een HBO toegepast Psycholoog of een POH-GGZ.

BioTrain werkt samen met verschillende organisaties. Re-integratie trajecten, zowel preventief als curatief. Ook voor persoonlijke ontwikkelingsvragen en loopbaanbegeleiding kun je terecht bij BioTrain.

BioTrain werkt als zorgverlener in de eerste lijn. Ben je onder behandeling bij (para)medici zoals een psycholoog, psychiater of medisch specialist, of sta je op een wachtlijst voor de GGZ, geef dat a.u.b. aan. Bij ernstige klachten of problemen adviseren we je om éérst advies te vragen aan je huisarts of behandelaar of begeleiding in de eerste lijn past bij je hulpvraag.

Voor aanmelding bij BioTrain is geen verwijzing van de huisarts nodig.

Informatie over vergoedingen vanuit een aanvullende zorgverzekering:

vergoedingen