Psychosociale begeleiding, Coaching en Counseling

Bij psychosociale begeleiding, coaching en counseling gaat het vaak om de vraag hoe je als cliënt inzicht kan krijgen in jezelf, in de klachten of in de (problematische) situatie en hoe je deze kunt beïnvloeden. Hardnekkige patronen en valkuilen die je belemmeren in denken, voelen en doen en die er toe leiden dat je steeds in een negatieve spiraal terecht komt .

Door middel van verhelderende gesprekken en met inzet van verschillende methoden en technieken leer je gaandeweg hoe je een nieuwe manier van omgaan met jezelf, de klachten en de situatie kan creëren, die werkt voor jou en waardoor je persoonlijke effectiviteit, plezier en energie toeneemt.

Als je zelf je balans kan behouden of herstellen geeft dat een gevoel van controle op een gezonde manier en voel je je weer chauffeur in eigen auto!

Stress coaching is specifiek gericht op het leren hanteren van stress en het voorkomen dat spanning oploopt. Samen met de tool biofeedback leer je je eigen stress-systeem kennen, waaronder je eigen ‘gaspedaal’ en ‘rempedaal’, wat leidt tot bewustwording, inzicht en zelfregulatie. Counseling en psychosociale therapie gaan een laagje dieper.

Wandelcoaching kan op verzoek in het begeleidingstraject opgenomen worden. E-coaching (via mail of beeldbellen) is mogelijk en zeker nu een fijn middel in deze coronatijd.

BioTrain maakt in het begin van het traject gebruik van een stressklachtenvragenlijst en vaak een biofeedback- of HRV meting om de klachten en stressoren in beeld te brengen, in het kader van bewustwording. In het begeleidingstraject worden vaak korte zelfbeoordelingsvragenlijsten en observatielijsten gebruikt om problemen en klachten te verduidelijken, of  persoonskenmerken en coping te onderzoeken in het kader van persoonlijke ontwikkeling. Er wordt niet gediagnosticeerd en gelabeld. Aanvullend zelfonderzoek wordt ingezet om jezelf beter te leren kennen. Wat zijn je valkuilen, gevoeligheden en blinde vlekken maar ook wat zijn je kwaliteiten en kernwaarden. Iedere mens is uniek en niets is zwart-wit!

Mijn begeleiding is erop gericht om je autonomie en zelfregulatie te versterken, zodat je weer in balans komt: weten waar je staat en kunnen omgaan met wat er op je pad komt. Luisteren naar je lichaam en omgaan met gedachten en emoties. Met mildheid naar jezelf kunnen kijken en onderzoeken wat voor jou belangrijk is.  Zo krijg je weer grip op je eigen leven in de voor jou gewenste richting. Word je eigen coach!