Privacy – AVG – Algemene voorwaarden

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) komt dus in plaats van de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsverenigingen van toepassing op mijn werk.
Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg.

Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens (klik op onderstaande linkjes):

Privacy protocol Klik hier

AVG rapport Klik hier

Privacy Policy website Klik hier

Algemene Voorwaarden Klik hier

 

Privacy Policy website BioTrain

Beheer van deze website:

De website https://www.biotrain.nl/ staat onder beheer van Hostingprovider Argeweb B.V.  https://www.argeweb.nl/

Statutaire naam: Argeweb B.V.

KVK 52396592

Noordzee 10 D, 3144 DB Maassluis

Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan https://www.biotrain.nl/ worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. Argeweb B.V. zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.