Werkwijze & diensten


BioTrain staat voor kwaliteit, samenwerken, openheid, authenticiteit, aandacht en vertrouwen.

Vanuit een rustige omgeving wordt er samen naar de hulpvraag gekeken. Na de kennismaking en intake (die zo beknopt mogelijk wordt gehouden) wordt gekeken of de vorm van begeleiding en behandeling door BioTrain, toereikend is om te werken aan je hulpvraag. Tijdens het kennismakingsgesprek is het belangrijk dat we beiden ervaren dat je bij mij op de juiste plek bent voor hulp.

Vanaf de eerste afspraak worden oefeningen meegegeven.
Meedenken en een actieve inzet zijn een voorwaarde voor een goed herstel en groeiproces.

Globaal gezien doorloopt de begeleiding een proces van:
onderzoeken & ontdekken (bewustwording), oefenen & verdiepen (inzichtgeving) en beïnvloeden & balans (zelfregulatie).

Vanuit verschillende invalshoeken en met behulp van diverse methoden en technieken op het gebied van begeleiding, coaching, counseling, ACT, RET, positieve psychologie, stressmanagement, biofeedback, adem- en ontspanningstraining, mindfulness en compassie & acceptatie, wordt gewerkt aan het behouden of herstellen van de balans.
Er wordt breder gekeken dan de klacht zelf door verhelderende gesprekken waarbij zowel probleemgericht als oplossingsgericht wordt gewerkt. In de begeleiding wordt daarom aandacht geschonken aan factoren die van invloed kunnen zijn, of aanleiding kunnen geven tot de klachten. Je valkuilen, disfunctionele patronen en blinde vlekken worden steeds duidelijker. Door uit te gaan van je eigen waarden en normen, wat jíj belangrijk vindt, werk je toe naar een door jou gesteld doel.

Samen gaan we dit proces vormgeven. Bij milde klachten zijn gemiddeld 3 tot 5 afspraken van 1 uur voldoende om ervoor te zorgen dat je weer verder kunt. Doorgaans is een begeleidingstraject van 5-8 afspraken normaal. In overleg wordt afgestemd over het aantal afspraken en de tijd tussen de sessies.  Je zit nergens aan vast. Leidend is dat je zelf weer het gevoel hebt dat je verder kunt.

Je kunt op eigen initiatief een afspraak maken of verwezen worden door bijvoorbeeld je huisarts, medisch specialist, psycholoog, fysiotherapeut, oefentherapeut, haptotherapeut, bedrijfsarts, werkgever, hulpverlener of coach. Een verwijzing van de huisarts is niet nodig. Gegevens worden vertrouwelijk behandeld en bewaard (zie AVG). Er wordt geen informatie aan anderen gegeven zonder jouw toestemming. Op verzoek kan er een verslag voor de huisarts of verwijzer worden gemaakt.

Samenwerking met andere hulpverleners/behandelaars, behoort ook tot de mogelijkheden.

Meer informatie:

Begeleiding, coaching en counseling

Biofeedback en HRV metingen

Adem- en ontspanningstrainingen

Stress en burn-out preventie en behandeling

Zakelijk & samenwerking