Tarieven & Vergoeding

Kwaliteit, Tarieven & Vergoedingen

Kwaliteit

BioTrain is als zorgverlener sinds juli 2013 aangesloten bij een erkende beroepsvereniging, de NGF (De Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) en koepelorganisatie RBCZ (voor VGZ-verzekerden).
De kosten van de psychosociale begeleiding/behandeling kunnen gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar mits je aanvullend verzekerd bent (de kosten zijn dan geheel of gedeeltelijk terug te vragen, afhankelijk van de polisvoorwaarden).  Het gaat niet van je eigen risico af. De hoogte van de vergoeding verschilt per zorgverzekeraar en per polis. Kijk dit a.u.b. goed na.

Aanmelding:
Telefonisch of per mail. Een aanmeldformulier wordt toegestuurd.

Een verwijzing van de huisarts is niet noodzakelijk.

BioTrain is lid van de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg)

Vakgroep VPMW als Psychosociaal werker
AGB-code Zorgverlener: 90-048391
AGB-code Praktijk: 90-56950
RBCZ-registratiecode: 810144R (koepelorganisatie)

KvK 55230741

BioTrain is tevens lid van beroepsvereniging:

BVN (Biofeedback Vereniging Nederland): https://biofeedbackvereniging.nl/

VVP (Vereniging van Psychodiagnostisch Werkenden): https://www.devvp.nl/

Tarieven & vergoeding zorgverzekeraar

Tarief psychosociale begeleiding/behandeling/coaching en counseling:
-per afspraak van 60 minuten: € 72,60 (incl. btw)
-per afspraak van een half uur: € 40,- (incl. btw)

Leefstijl-check: uitgebreide eenmalige afspraak van anderhalf uur incl. uitgebreide intake, vragenlijst, nabespreking & advies/tips (eventueel uit te breiden met een biofeedbackmeting).

Tarief biofeedbacktherapie/training:
-per afspraak van 60 minuten: € 80,- (incl. btw).
-per afspraak van een half uur: € 40,- (incl. btw)

Energie Check-Up en stress coaching volgens de CSR-methode: vraag naar de tarieven en de voorwaarden.

Inhoudelijk: intake, vragenlijsten,  uitgebreide biofeedbackmeting, nabespreking & advies/tips. Zie ook  pagina Stress en burn-out.

Aan een vrijblijvende kennismaking van een half uur zijn geen kosten verbonden.

De duur van de eerste afspraak is meestal anderhalf uur (je betaalt één afspraak van 60 minuten).
Vervolgafspraken: 90, 60 minuten of 30 minuten (afhankelijk van de vraag).

Kosten workshop
RELAXzz: €40,-
AdemKracht: €20,-

Afzeggen of verzetten van een afspraak graag tijdig doorgeven (uiterlijk 24 uur van tevoren) om te voorkomen dat kosten worden doorberekend.

Wanneer de vraag uitsluitend bestaat uit een eenmalige biofeedbackmeting, zonder begeleiding, kunnen deze kosten niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. Wanneer biofeedback een onderdeel vormt van de begeleiding, dan kunnen de kosten voor begeleiding gedeclareerd worden.

Bij afspraken buiten eigen praktijklocatie, worden extra kosten gerekend bij de gebruikelijke kosten voor een afspraak, afhankelijk van de reisafstand. Informeer hiernaar bij het maken van een afspraak. De eerste afspraak is altijd op eigen locatie, in Eindhoven.

Vergoedingen

Begeleiding en behandeling door BioTrain valt onder ‘Alternatieve zorg’ bij een aanvullende zorgverzekering en gaat niet van het eigen risico af.

Het is goed om zelf de polis na te kijken voor welke vergoeding je in aanmerking komt. De hoogte van de vergoeding verschilt per aanvullende verzekering en zorgverzekeraar.

Overzicht zorgverzekeraars per 1 januari 2018 (lijst van de NFG)

Via onderstaande link treft u een overzicht van zorgverzekeraars waarmee de NFG jaarlijks contact heeft over vergoedingsmogelijkheden.

Vergoedingen 2019, klik hier

Disclaimer: het overzicht van het vergoedingenbeleid van de zorgverzekeraars is met de groots mogelijke zorg samengesteld door de NFG. De NFG stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden.

Privacy

Alles wat u vertelt, is vertrouwelijk. Zonder uw schriftelijke toestemming krijgt niemand informatie over u, ook uw gezinsleden, werkgever, verwijzer of huisarts niet. De gegevens in uw dossier zijn geheim. De verwerking en bewaring van uw gegevens gebeurt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De algemene privacywetgeving wordt in acht genomen en er wordt gewerkt conform de beroepscode van mijn beroepsvereniging de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG).

Zie voor uitgebreide informatie, pagina:

Privacy – AVG – Algemene voorwaarden Klik hier

Logo van NFG Logo van RBCZ