Tarieven & Vergoeding

Kwaliteit, Tarieven & Vergoedingen zorgverzekeraar Particulieren

Kwaliteit

BioTrain is als zorgverlener sinds juli 2013 aangesloten bij een erkende beroepsvereniging, de NGF (De Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) en koepelorganisatie RBCZ (voor VGZ-verzekerden).
De kosten van de psychosociale begeleiding/behandeling in 2020 kunnen gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar mits je aanvullend verzekerd bent (de kosten zijn dan geheel of gedeeltelijk terug te vragen, afhankelijk van de polisvoorwaarden).  Het gaat niet van je eigen risico af. De hoogte van de vergoeding verschilt per zorgverzekeraar en per polis. Kijk dit a.u.b. goed na.

In 2021 kunnen de kosten voor een traject tijdelijk niet bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden. De werkgever vergoedt vaak coaching als het gaat om burnout-behandeling, re-integratie, preventie of persoonlijke ontwikkeling. Vraag hiernaar bij je werkgever. De werkgever kan proberen de kosten voor een traject aftrekken in het kader van de Wet vermindering loonbelasting.

Aanmelding:
Telefonisch of per mail. Een aanmeldformulier wordt toegestuurd.

Een verwijzing van de huisarts is niet noodzakelijk.

BioTrain is lid van de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg)

Vakgroep VPMW als Psychosociaal werker
AGB-code Zorgverlener: 90-048391
AGB-code Praktijk: 90-56950
RBCZ-registratiecode: 810144R (koepelorganisatie)

KvK 55230741

BioTrain is tevens lid van beroepsvereniging:

BVN (Biofeedback Vereniging Nederland): https://biofeedbackvereniging.nl/

VVP (Vereniging van Psychodiagnostisch Werkenden): https://www.devvp.nl/

Tarieven

Tarief psychosociale begeleiding en behandeling:

-per afspraak van 60 minuten: € 75,00 (incl. btw)

-per afspraak van een half uur: € 40,00 (incl. btw)

-gecombineerd met biofeedbacktherapie: per afspraak van 60 minuten € 80,00 (incl. btw)

Aan een vrijblijvende kennismaking van een half uur zijn geen kosten verbonden.

Voor een telefonisch consult, een huisbezoek, e-coaching, wandelcoaching en een workshop of lezing gelden andere tarieven. Informeer hiernaar.

Meestal wordt begonnen met 3 afspraken van 60 minuten, waarna in overleg gekeken wordt wat nodig is en hoe dit het beste gepland kan worden (afhankelijk van je vraag en de ernst van de klachten).

Wanneer je in begeleiding bent van een andere therapeut of coach en je wilt alleen een eenmalige uitgebreide biofeedbackmeting (psycho-fysiologische meting) incl. nabespreking, tips en rapportage, dan betaal je €160,00 (incl. btw).

Kosten Stress en burn-out preventie en behandeling volgens CSR methode® (incl. e-coaching):

-per afspraak van 60 minuten €85,00 (incl. btw) inclusief e-coaching

De CSR methode wordt gestart met een Energie Check-Up: dit houdt in 3 afspraken (een intake, een uitgebreide biofeedbackmeting waarna een nabespreking/evaluatie & advies/tips (en eventueel rapportage tegen betaling). De vragenlijsten die ook bij de Energie Check-Up horen, kunnen thuis online of digitaal ingevuld worden.

Zie ook pagina Stress en burn-out begeleiding en behandeling en Biofeedback.

Kosten HRV (Hart Ritme Variatie) Lifestyle Analyse: meerdaagse meting en rapportage

De prijs is afhankelijk van de lengte van de meting (3, 4 of 5 dagen). Informeer naar de voorwaarden.

Afzeggen of verzetten van een afspraak graag tijdig doorgeven (uiterlijk 24 uur van tevoren) om te voorkomen dat kosten worden doorberekend.

Bij afspraken buiten eigen praktijklocatie, worden extra kosten gerekend bij de gebruikelijke kosten voor een afspraak, afhankelijk van de reisafstand. Informeer hiernaar bij het maken van een afspraak. De eerste afspraak is altijd op eigen locatie, in Eindhoven.

Vergoedingen 2020

Begeleiding en behandeling door BioTrain valt onder ‘Alternatieve zorg/psychosociale therapie’ bij een aanvullende zorgverzekering en gaat niet van het eigen risico af.

Het is goed om zelf de polis na te kijken voor welke vergoeding je in aanmerking komt. De hoogte van de vergoeding verschilt per aanvullende verzekering en zorgverzekeraar.

Overzicht zorgverzekeraars (lijst van de NFG):

Via onderstaande link treft u een overzicht van zorgverzekeraars waarmee de NFG jaarlijks contact heeft over vergoedingsmogelijkheden.

Vergoedingen 2020, klik hier

Disclaimer: het overzicht van het vergoedingenbeleid van de zorgverzekeraars is met de groots mogelijke zorg samengesteld door de NFG. De NFG en BioTrain stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden.

Privacy

Alles wat u vertelt, is vertrouwelijk. Zonder uw schriftelijke toestemming krijgt niemand informatie over u, ook uw gezinsleden, werkgever, verwijzer of huisarts niet. De gegevens in uw dossier zijn geheim. De verwerking en bewaring van uw gegevens gebeurt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De algemene privacywetgeving wordt in acht genomen en er wordt gewerkt conform de beroepscode van mijn beroepsvereniging de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Dossiers worden conform de WBGO (Wet op de geneeskundige
behandelingsovereenkomst) 20 jaar bewaard.

Zie voor uitgebreide informatie, pagina:

Privacy – AVG – Algemene voorwaarden Klik hier

Logo van NFG Logo van RBCZ