Tarieven & kwaliteit

Tarieven Particulieren en kwaliteit

Kwaliteit

BioTrain is als zorgverlener sinds juli 2013 aangesloten bij een erkende beroepsvereniging, de NGF (De Nederlandse Federatie Gezondheidszorg), vakgroep OTR (onafhankelijk therapeuten register).

BioTrain is lid van de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg)

Vakgroep OTR, Psychosociale hulpverlening

KvK 55230741

BioTrain is tevens lid van beroepsvereniging:

BVN (Biofeedback Vereniging Nederland): https://biofeedbackvereniging.nl/

VVP (Vereniging van Psychodiagnostisch Werkenden): https://www.devvp.nl/

Vergoeding

De kosten van de psychosociale begeleiding/behandeling kunnen in 2021 helaas niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar vanuit Alternatieve zorg binnen de aanvullende zorgverzekering.

De werkgever vergoedt vaak coaching en counseling als het gaat om stress en burn-out preventie en behandeling, bij werkuitval, re-integratie of in het kader van persoonlijke ontwikkeling. Vraag hiernaar bij je werkgever.

Mocht je meer informatie over mijn werkwijze willen voor je werkgever, neem dan contact op. Ik denk graag met je mee en kan een offerte toesturen.

Zorgkosten die niet te declareren zijn bij de zorgverzekeraar, zijn bij de jaarlijkse belastingaangifte op te voeren als zorgkosten (hiervoor geldt wel een drempel; kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst).

Aanmelding

Telefonisch of per mail. Een aanmeldformulier wordt toegestuurd.

Een verwijzing van de huisarts is niet noodzakelijk.

Tarieven particulieren

Tarief psychosociale begeleiding en behandeling:

-per afspraak van 60 minuten: € 75,- (incl. btw)

-per afspraak van een half uur: € 40,- (incl. btw)

-begeleiding gecombineerd met biofeedbacktherapie: per afspraak van 60 minuten € 80,- (incl. btw)

-biofeedbacktraining: per afspraak van 60 minuten € 80,- per uur, of per half uur € 40,- (incl. btw)

-stress-coaching CSR®-methode : per afspraak van 60 minuten € 85,00 (incl. btw) inclusief e-coaching (tussentijds mailcontact via een beveiligd systeem)

Aan een vrijblijvende kennismaking van een half uur zijn geen kosten verbonden (dit kan op mijn praktijk of via ZOOM).

Afspraken op mijn praktijkadres zijn mogelijk (Piuslaan 93-A, Eindhoven). E-coaching, (beeld)bellen en wandelcoaching kan ook.

Meestal wordt begonnen met 3 afspraken van 60 minuten, waarna in overleg gekeken wordt wat nodig is en hoe dit het beste gepland kan worden (afhankelijk van je vraag en de ernst van de klachten).

Wanneer je in begeleiding bent van een andere therapeut of coach en je wilt alleen een eenmalige uitgebreide biofeedbackmeting (psycho-fysiologische meting) incl. nabespreking, tips en rapportage, dan betaal je €160,00 (incl. btw).

Kosten Stress en burn-out preventie en behandeling volgens CSR® -methode(incl. e-coaching):

-per afspraak van 60 minuten €85,00 (incl. btw) inclusief e-coaching

De CSR methode wordt gestart met een Energie Check-Up:

Preventief onderzoek, om stressklachten en de ernst van burn-out inzichtelijk te maken en tips om de stress te verminderen.

  • Online Vragenlijst Stressklachten
  • Intake: uitgebreide inventarisatie van de hulpvraag en de klachten
  • Biofeedbackmeting of HRV Lifestyle Analyse meting (meten is weten)
  • Nabespreking/evaluatie & advies/tips (indien gewenst een beknopte of uitgebreide rapportage)

Met de biofeedbackmeting kan een inschatting van de ernst van burn-outklachten en de fysiologische ontregeling gemaakt worden, waarna een herstelplan op maat.

Vervolg: na de Energie Check-Up wordt in overleg een inschatting gemaakt hoeveel sessies noodzakelijk zijn.

Vervolgtraject na de Energie Check-Up:

  • Preventief stress-reductie traject:  1 tot 5 vervolgafspraken
  • Stress  en burn-out behandeling: 5-10  vervolgafspraken

Zie ook pagina Stress en burn-out begeleiding en behandeling en Biofeedback.

Kosten HRV (Hart Ritme Variatie) Lifestyle Analyse: meerdaagse meting en rapportage

De prijs is afhankelijk van de lengte van de meting (3, 4 of 5 dagen, vanaf €219,-). Informeer naar de voorwaarden.

ACTIE vanaf 1 maart: bij elk begeleidingstraject (psychosociale begeleiding, biofeedbacktraining of stress-coaching, vanaf 5 afspraken) het boek ‘Gek op stress, maar niet altijd’ kado!

Algemeen

Hygiëne

Binnen de fysiotherapiepraktijk, in de trappenhal,  is een mondmasker verplicht. Op mijn praktijkkamer is voldoende ruimte om op gepaste afstand van elkaar te zitten. Hierbij wordt rekening gehouden met de regels zoals opgesteld door het RIVM en mijn beroepsvereniging (de NFG).

Afzeggen of verzetten van een afspraak graag tijdig doorgeven (uiterlijk 24 uur van tevoren) om te voorkomen dat kosten worden doorberekend. Vanwege de corona-situatie wordt hier soepeler mee omgegaan.

Voor minima en studenten wordt een korting gegeven op het tarief.

Bij afspraken buiten eigen praktijklocatie, worden extra kosten gerekend bij de gebruikelijke kosten voor een afspraak, afhankelijk van de reisafstand. Informeer hiernaar bij het maken van een afspraak. De eerste afspraak is altijd op eigen locatie.

Privacy

Alles wat u vertelt, is vertrouwelijk. Zonder uw schriftelijke toestemming krijgt niemand informatie over u, ook uw gezinsleden, werkgever, verwijzer of huisarts niet. De gegevens in uw dossier zijn geheim. De verwerking en bewaring van uw gegevens gebeurt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De algemene privacywetgeving wordt in acht genomen en er wordt gewerkt conform de beroepscode van mijn beroepsvereniging de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Dossiers worden conform de WBGO (Wet op de geneeskundige
behandelingsovereenkomst) 20 jaar bewaard.

Zie voor uitgebreide informatie, pagina:

Privacy – AVG – Algemene voorwaarden Klik hier

  Logo van NFG