Tarieven & kwaliteit

Tarieven & kwaliteit

Kwaliteit

BioTrain is als zorgverlener sinds juli 2013 aangesloten bij een erkende beroepsvereniging, de NGF (De Nederlandse Federatie Gezondheidszorg), vakgroep OTR (onafhankelijk therapeuten register).

AGB-code praktijk: 90056950

KvK 55230741

BioTrain is lid van de volgende beroepsverenigingen:

-NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg)

Vakgroep OTR (onafhankelijk therapeuten register), Psychosociale hulpverlening

-LVPW (Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden)

-BVN (Biofeedback Vereniging Nederland)

BioTrain is als partner en stress-coach aangesloten bij het CSR Centrum

BioTrain is als partner aangesloten bij Firstbeat

Vergoeding

De kosten van de psychosociale begeleiding/behandeling kunnen in 2022 helaas (nog) niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar vanuit Alternatieve zorg binnen de aanvullende zorgverzekering. Ik werk er aan om dit in 2022 in orde te maken.

De werkgever vergoedt vaak coaching en counseling als het gaat om stress en burn-out preventie en behandeling, bij werkuitval, re-integratie of in het kader van persoonlijke ontwikkeling. Vraag hiernaar bij je werkgever. Als zelfstandig ondernemer kunnen de kosten als bedrijfskosten opgevoerd worden.

Mocht je meer informatie over mijn werkwijze willen, neem dan contact op. Ik denk graag met je mee en kan een offerte toesturen.

Zorgkosten die niet te declareren zijn bij de zorgverzekeraar, zijn bij de jaarlijkse belastingaangifte op te voeren als zorgkosten (hiervoor geldt wel een drempel; kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst).

Aanmelding

Telefonisch of per mail. Een aanmeldformulier wordt toegestuurd.

Een verwijzing van de huisarts is niet noodzakelijk.

Tarieven

Soorten consulten, diensten en trajecten voor Cliënten duur Tarief 2022 (incl. btw)
Kennismaking 20 min. (op praktijk, telefonisch of beeldbellen) 20 min. kosteloos
Psychosociale begeleiding en behandeling,  coaching en counseling

Rekenvoorbeeld traject

-5 afspraken: €375,-

-8 afspraken: €600,-

60 min.

30 min.

€75,-

€40,-

Psychosociale begeleiding gecombineerd met biofeedbacktherapie 60 min.

30 min.

€80,-

€40,-

Biofeedbacktraining

Bijvoorbeeld:

 • Training ‘Verlagen van je bloeddruk met biofeedback’ (intake, basismeting, vragenlijsten en 5 trainingssessies, deels online mogelijk)
 • Training hartcoherentie (intake, basismeting, vragenlijsten en 3-5 trainingssessies, deels online mogelijk)
 • Adem- en ontspanningstraining (intake, basismeting, vragenlijsten en 5 trainingssessies, deels online mogelijk)
 • Ademtraining bij post-covid, hyperventilatie en astma
60 min.

30 min.

€80,-

€40,-

Stress-coaching en burn-out preventie en behandeling, incl. stressklachtenvragenlijst 60 min. €85,-
CSR®-methode

Energie Check-Up (ECU)

Preventief onderzoek, om stressklachten en de ernst van overspanning of burn-out inzichtelijk te maken

Inhoud: intake, biofeedbackmeting, stressklachten vragenlijst, evaluatie, advies/tips/oefeningen

Incl. uitgebreide rapportage voor cliënt

€399,-
Vervolgtraject na ECU, kort: stress-preventie en reductie

Incl. werkmap en e-coaching

3-5 afspraken van 60 min. Prijsindicatie vanaf €375,-
Vervolgtraject na ECU, lang: stress en burn-out begeleiding en behandeling

Incl. werkmap en e-coaching

5-10 afspraken van 60 min. Prijsindicatie vanaf €625,-
Stressklachten vragenlijst (online), incl. 15 min. toelichting Per afname €50,-
e-coaching (begeleiding via mail in beveiligd account) Per maand Vraag een prijsindicatie aan
Wandelcoaching 60 min. €60,-
Biofeedbackmetingen Eénmalige metingen en/of met herhalingsmeting, zonder begeleidingstraject. Inclusief rapportage en tips voor cliënt en/of verwijzer, in het kader van bewustwording en inzicht in de stress- en herstel balans van het autonome zenuwstelsel Tarief 2022

(incl. btw)

Psychofysiologische meting:

 •   Uitgebreide biofeedbackmeting/stressprofiel, incl. nabespreking met cliënt en een ademoefening.
 •  Gemeten wordt: spierspanning, hartslag, ademhaling, huidgeleiding, handtemperatuur.
 •  Incl. uitgebreide rapportage voor cliënt/verwijzer
 • Flyer voor cliënt: flyer Biofeedback psychofysiologische meting
60 min. €199,-
Hartslag & HRV metingen Firstbeat:

 • losse 3, 4 of 5-daagse HRV Life Style Assessment meting in thuis- en/of werksituatie, incl. rapportage en nabespreking van 30-45 min. via beeldbellen. De losse meting is ook met de nieuwe sensor & app mogelijk.
 • Gemeten wordt: hartslagfrequentie en hartritmevariatie gedurende 24 uur (overdag en ’s nachts)
 • mogelijkheid realtime feedback via app (s.v.p. graag aangeven)
 • Abonnement HRV meting Firstbeat Life , onbeperkt meten, incl. (koop)sensor, app en persoonlijke coaching (vanaf 3 maanden of langer)
 • Flyer voor cliënt/verwijzer/werkgever: aan te vragen via info@biotrain.nl
 • €229,- (3 of 4 dagen)
 • €259,- (5 dagen)

Vraag een prijsindicatie aan van de verschillende pakketten

Zakelijke trajecten:

 • stress en burn-out preventie en behandeling en re-integratietrajecten voor bedrijven, organisaties, zzp-ers, ondernemers en werknemers (via werkgever).
 • Monitoren van de gezondheid van medewerkers in het kader van duurzame inzetbaarheid
voor meer info en een offerte: neem s.v.p. contact op

Voor meer inhoudelijke informatie zie: https://www.biotrain.nl/werkwijze/.

Voor meer informatie, inhoudelijk, over tarieven of andere vragen, neem gerust contact op.

Voor minima en studenten wordt een korting gegeven op het tarief.

KADO: bij elk begeleidingstraject vanaf 5 afspraken het boek ‘Gek op stress, maar niet altijd’ !

Algemeen

Hygiëne

Binnen de fysiotherapiepraktijk, in de trappenhal,  is een mondmasker niet meer verplicht. Op mijn praktijkkamer is voldoende ruimte om op gepaste afstand van elkaar te zitten. Hierbij wordt rekening gehouden met de regels zoals opgesteld door het RIVM en mijn beroepsvereniging (de NFG).

Afzeggen of verzetten van een afspraak graag tijdig doorgeven (uiterlijk 24 uur van tevoren) om te voorkomen dat kosten worden doorberekend. Vanwege de corona-situatie wordt hier soepeler mee omgegaan.

Bij afspraken buiten eigen praktijklocatie, worden extra kosten gerekend bij de gebruikelijke kosten voor een afspraak, afhankelijk van de reisafstand. Informeer hiernaar bij het maken van een afspraak. De eerste afspraak is altijd op eigen locatie.

Privacy

Alles wat u vertelt, is vertrouwelijk. Zonder uw schriftelijke toestemming krijgt niemand informatie over u, ook uw gezinsleden, werkgever, verwijzer of huisarts niet. De gegevens in uw dossier zijn geheim. De verwerking en bewaring van uw gegevens gebeurt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De algemene privacywetgeving wordt in acht genomen en er wordt gewerkt conform de beroepscode van mijn beroepsverenigingen (NFG, LVPW, BVN). Dossiers worden conform de WBGO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) 20 jaar bewaard.

Zie voor uitgebreide informatie, pagina:

Privacy – AVG – Algemene voorwaarden Klik hier

Klachtenregeling: conform de wetgeving WKKGZ is BioTrain aangesloten bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris en geschillencommissie. BioTrain heeft dit geregeld via de Nederlandse Federatie voor Gezondheidszorg.

  Logo van NFG