Tarieven & kwaliteit

Tarieven & kwaliteit

Kwaliteit

BioTrain is als zorgverlener sinds juli 2013 aangesloten bij een erkende beroepsvereniging, de NGF (De Nederlandse Federatie Gezondheidszorg), vakgroep OTR (onafhankelijk therapeuten register).

BioTrain is lid van de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg)

Vakgroep OTR, Psychosociale hulpverlening

KvK 55230741

BioTrain is tevens lid van beroepsvereniging:

BVN (Biofeedback Vereniging Nederland): https://biofeedbackvereniging.nl/

VVP (Vereniging van Psychodiagnostisch Werkenden): https://www.devvp.nl/

Vergoeding

De kosten van de psychosociale begeleiding/behandeling kunnen in 2021 helaas niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar vanuit Alternatieve zorg binnen de aanvullende zorgverzekering.

De werkgever vergoedt vaak coaching en counseling als het gaat om stress en burn-out preventie en behandeling, bij werkuitval, re-integratie of in het kader van persoonlijke ontwikkeling. Vraag hiernaar bij je werkgever. Als zelfstandig ondernemer kunnen de kosten als bedrijfskosten opgevoerd worden.

Mocht je meer informatie over mijn werkwijze willen, neem dan contact op. Ik denk graag met je mee en kan een offerte toesturen.

Zorgkosten die niet te declareren zijn bij de zorgverzekeraar, zijn bij de jaarlijkse belastingaangifte op te voeren als zorgkosten (hiervoor geldt wel een drempel; kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst).

Aanmelding

Telefonisch of per mail. Een aanmeldformulier wordt toegestuurd.

Een verwijzing van de huisarts is niet noodzakelijk.

Tarieven

Soorten consulten, diensten en trajecten voor Cliënten duur Tarief 2021 (incl. btw)
Kennismaking 20 min. (op praktijk, telefonisch of beeldbellen) 20 min. kosteloos
Psychosociale begeleiding en behandeling,  coaching en counseling

Rekenvoorbeeld traject

-5 afspraken: €375,-

-8 afspraken: €600,-

60 min.

30 min.

€75,-

€40,-

Psychosociale begeleiding gecombineerd met biofeedbacktherapie 60 min.

30 min.

€80,-

€40,-

Biofeedbacktraining 60 min.

30 min.

€80,-

€40,-

Stress-coaching en burn-out preventie en behandeling, incl. stressklachtenvragenlijst 60 min. €85,-
Energie Check-Up (ECU) volgens CSR®-methode

Preventief onderzoek, om stressklachten en de ernst van burn-out inzichtelijk te maken

Inhoud: intake, biofeedbackmeting, stressklachten vragenlijst, evaluatie, advies/tips/oefeningen

Incl. uitgebreide rapportage voor cliënt

€399,-
Vervolgtraject na ECU, kort: stress-preventie en reductie

Incl. werkmap en e-coaching

3-5 afspraken van 60 min. Prijsindicatie vanaf €375,-
Vervolgtraject na ECU, lang: stress en burn-out begeleiding en behandeling

Incl. werkmap en e-coaching

5-10 afspraken van 60 min. Prijsindicatie vanaf €625,-
Stressklachten vragenlijst (online), incl. 15 min. toelichting Per afname €50,-
e-coaching (begeleiding via mail in beveiligd account) Per maand Vraag een prijsindicatie aan
Wandelcoaching 60 min. €60,-
Biofeedbackmetingen

Eénmalige metingen en/of met herhalingsmeting, zonder begeleiding. Inclusief rapportage voor cliënt en/of verwijzer, in het kader van bewustwording en inzicht in de stress- en herstel balans van het autonome zenuwstelsel

Tarief 2021

(incl. btw)

Psychofysiologische meting:

  •   Uitgebreide biofeedbackmeting/stressprofiel, incl. nabespreking met cliënt.
  •  Gemeten wordt: spierspanning, hartslag, ademhaling, huidgeleiding, handtemperatuur.
  •  Incl. uitgebreide rapportage voor cliënt/verwijzer
  • Flyer voor cliënt: flyer Biofeedback psychofysiologische meting
60 min. €195,-
Hartslag & HRV metingen Firstbeat:

  • 3, 4 of 5-daagse HRV Life Style Analyse meting in thuis- en/of werksituatie, incl. rapportage en nabespreking van 30 min. via beeldbellen.
  • Gemeten wordt: hartslagfrequentie en hartritmevariatie
  • €219,- (3 dagen)
  • €239,- (4 dagen)
  • €259,- (5 dagen)

vanaf oktober 2021

Zakelijke trajecten: stress en burn-out preventie en behandeling en re-intergratietrajecten voor bedrijven, organisaties, zzp-ers, ondernemers en werknemers (via werkgever) vraag s.v.p. een offerte aan

Voor meer inhoudelijke informatie zie: https://www.biotrain.nl/werkwijze/.

Voor meer informatie, inhoudelijk, over tarieven of andere vragen, neem gerust contact op.

ACTIE vanaf 1 maart: bij elk begeleidingstraject vanaf 5 afspraken het boek ‘Gek op stress, maar niet altijd’ kado!

Algemeen

Hygiëne

Binnen de fysiotherapiepraktijk, in de trappenhal,  is een mondmasker niet meer verplicht. Op mijn praktijkkamer is voldoende ruimte om op gepaste afstand van elkaar te zitten. Hierbij wordt rekening gehouden met de regels zoals opgesteld door het RIVM en mijn beroepsvereniging (de NFG).

Afzeggen of verzetten van een afspraak graag tijdig doorgeven (uiterlijk 24 uur van tevoren) om te voorkomen dat kosten worden doorberekend. Vanwege de corona-situatie wordt hier soepeler mee omgegaan.

Voor minima en studenten wordt een korting gegeven op het tarief.

Bij afspraken buiten eigen praktijklocatie, worden extra kosten gerekend bij de gebruikelijke kosten voor een afspraak, afhankelijk van de reisafstand. Informeer hiernaar bij het maken van een afspraak. De eerste afspraak is altijd op eigen locatie.

Privacy

Alles wat u vertelt, is vertrouwelijk. Zonder uw schriftelijke toestemming krijgt niemand informatie over u, ook uw gezinsleden, werkgever, verwijzer of huisarts niet. De gegevens in uw dossier zijn geheim. De verwerking en bewaring van uw gegevens gebeurt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De algemene privacywetgeving wordt in acht genomen en er wordt gewerkt conform de beroepscode van mijn beroepsvereniging de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Dossiers worden conform de WBGO (Wet op de geneeskundige
behandelingsovereenkomst) 20 jaar bewaard.

Zie voor uitgebreide informatie, pagina:

Privacy – AVG – Algemene voorwaarden Klik hier

  Logo van NFG